18.05.2010

Koringtarief: GSA gaan Davies pak

As die Regering dink die nuwe koringtarief gaan koringboere aanmoedig om meer hektare koring te plant, moet hy herbesin, meen kenners in die landbou.

’n Koring- en koringmeeltarief van 14,07 sent per kilogram is deur dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, ingestel.

Die koringbeskermingsvlak is van $157 per ton tot $215 per ton verhoog. Dit beteken dat plaaslike produsente nie minder nie as R1 600 per ton koring sal verdien. Die Safex-prys vir koring het op 3 Mei op R2 231 per ton gestaan.

Mnr. Neels Ferreira, voorsitter van Graan SA, is teleurgesteld dat die bedryfsorganisasie se versoek van ’n beskermingsvlak van $260 per ton nie toegestaan is nie.

Die staat voer aan dat broodpryse te hoog sou word as ’n beskermingsvlak van $260 per ton toegestaan is.

As die Regering dink die nuwe koringtarief gaan koringboere aanmoedig om meer hektare koring te plant, moet hy herbesin, meen kenners in die landbou.

’n Koring- en koringmeeltarief van 14,07 sent per kilogram is deur dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, ingestel.

Die koringbeskermingsvlak is van $157 per ton tot $215 per ton verhoog. Dit beteken dat plaaslike produsente nie minder nie as R1 600 per ton koring sal verdien. Die Safex-prys vir koring het op 3 Mei op R2 231 per ton gestaan.

Mnr. Neels Ferreira, voorsitter van Graan SA, is teleurgesteld dat die bedryfsorganisasie se versoek van ’n beskermingsvlak van $260 per ton nie toegestaan is nie.

Die staat voer aan dat broodpryse te hoog sou word as ’n beskermingsvlak van $260 per ton toegestaan is.

Ferreira sê egter daar is ander dele van die koringwaardeketting wat ’n veel groter invloed op die broodprys het. “Moenie die verhoging van koste, soos vir elektrisiteit, op boere afpak nie.”
“Ingevoerde koring gaan daartoe lei dat Suid-Afrika vanjaar R3,25 miljard aan buitelandse inkomste gaan verloor. Dink net watter verskil dit vir die platteland sou maak.” Ferreira sê teen R400 per ton kos dit byvoorbeeld meer om koring vanaf Kaapstad tot in Johannesburg te vervoer as om dit vanaf Duitsland (R370 per ton) of Argentinië (R347 per ton) in te voer. Duitsland en Argentinië is tans die grootste uitvoerders van koring na Suid-Afrika.
Davies het ingestem om die kwessie op 14 Mei met Graan SA te bespreek. Ferreira wil dit vooraf met me. Tina Joemat-Pettersson, Minister van Landbou, Bosbou en Visserye, bespreek.
Mnr. Jannie de Villiers, uitvoerende direkteur van die SA Meulenaarskamer, sê die tarief sal nie plaaslike koringproduksie aanmoedig nie. “As dit die Regering se motief was om koringhektare te verhoog, gaan hy nie in sy doel slaag nie.”
De Villiers sê broodpryse is in ’n dalende fase en hy meen die verhoogde koringprys gaan dié verlaging net effens verlangsaam.
“Die kamer is wel teleurgesteld dat daar niks oor die rabatstelsel in Botswana, Le­sotho, Namibië en Swaziland gesê is nie,” sê De Villiers. “Dié lande gaan danksy die tarief bevoordeel word omdat ’n tarief nie op hulle van toepassing is nie. Onvoldoende grensbeheer beteken dat koringmeel na Suid-Afrika teruggevoer kan word sonder dat meulenaars in dié lande enige tarief hoef te betaal.”
Dr. John Purchase, uitvoerende hoof van die Landboubesigheidskamer (LBK), sê ’n lae koringtarief gaan nie die broodprys laag hou nie. “Broodpryse gaan in die toekoms styg as gevolg van stygende elektrisiteitskoste en die koste van padvervoer in Suid-Afrika.”

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber