18.06.2010

Boetes ruk handuit, sê Willemse

Die Mededingingskommissie se pogings om te verseker dat mededingendheid in die landbou gehandhaaf word, is besig om handuit te ruk, meen prof. Johan Willemse, voorsitter van die departement landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Hy het op die Landboubesigheidskamer (LBK) se kongres op Somerset-Wes gesê die groot boetes wat maatskappye opgelê word, bring die verspreiding en insameling van inligting, wat noodsaaklik vir die funksionering van die mark is, tot stilstand. Hy meen dit kan daartoe lei dat belegging in die landbou in die slag bly.

Die Mededingingskommissie se pogings om te verseker dat mededingendheid in die landbou gehandhaaf word, is besig om handuit te ruk, meen prof. Johan Willemse, voorsitter van die departement landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Hy het op die Landboubesigheidskamer (LBK) se kongres op Somerset-Wes gesê die groot boetes wat maatskappye opgelê word, bring die verspreiding en insameling van inligting, wat noodsaaklik vir die funksionering van die mark is, tot stilstand. Hy meen dit kan daartoe lei dat belegging in die landbou in die slag bly.

Willemse sê ’n gebrek aan markinligting kan beplanning benadeel en belegging in die landbou knou omdat diegene wat deur belegging bevoordeel kan word, nie behoorlike sakeplanne sonder genoeg inligting kan opstel nie.
Hy het ook gewonder wat word van al die geld wat as boetes betaal word. Volgens hom kan heelwat van dit wat as samespanning beskou word, niks meer as die uitruil van inligting wees nie. “Ek dink ons is hier op die verkeerde pad.”
Me. Lindie Stroebel, ’n landbou-ekonoom van die LBK, sê ’n vrye mark het vrye toegang tot inligting nodig en die kommissie sny dié aar tans af. “Die kommissie het ’n politieke magsrol begin speel. Sy taak is om sake te bevorder, nie aan bande te lê nie.”
Sy sê selfs al het ondernemings inligting in die verlede onregmatig bekom, is dit nie ’n rede vir die kommissie om dit nou bykans onmoontlik te maak om inligting uit te ruil nie. “Dit lyk nie of hy die groter prentjie van mededingendheid verstaan nie.”

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber