16.09.2012

Sektor moet nou met een stem praat

Kaapstad. – ’n Enkele organisasie vir die landbousektor is nie nou op die radarskerm nie, maar landbou-organisasies besef dat hulle nader aan mekaar moet beweeg om uitdagings die hoof te kan bied.

Die stigting van ’n eenheids­forum vir die landbousektor op 16 November word in die vooruitsig gestel in plaas van ’n volle eenheidstruktuur.

Dit is die gevolgtrekking van paneellede in ’n debat oor landbou-eenheid op die jaarlikse Agri Mega Week in Bredasdorp.

Thoko Didiza, voormalige minister van landbou, sê daar moet ruimte gelaat word vir die agtergrond van verskillende groepe.

Cobus Dowry, voormalige Wes-Kaapse minister van landbou en tans voorsitter van die kleinboer-organisasie USAAA, sê die forum moenie tot georganiseerde landbou-organisasies beperk word nie, maar ook organisasies soos Shoprite se landbou-eenheid insluit wat ’n omset van R4 miljard per jaar het.

Dr. John Purchase, uitvoerende hoof van AgBiz, sê eksklusiwiteit is ’n doodloopstraat en maniere moet gesoek word om die versplintering in die georganiseerde landbou teen te werk. Die eenheidsforum sal ’n platform skep waarop sake van belang gedebatteer word, sê hy .

“Die landbousektor moet met een stem met die regering praat, want dan gaan hy eerder luister,” sê hy. “Die regering gaan die sektor uitdaag oor transformasie en ons kan dit net hanteer deur dit saam aan te pak.”
Johannes Möller, president van Agri SA, het verduidelik hoe die organisasie in die verlede groter eenheid in die landbousektor probeer bewerkstellig het en dat daar onlangs besluit is dat hy meer verteenwoordigend en meer inklusief moet wees.
Hy sê bedryfsorganisasies soos Graan Suid-Afrika, die Wolkwekersvereniging en die organisasie van suikerrietboere het meer swart lede as wittes en dit is die pad wat Agri SA ook gaan inslaan.
Louw Steytler, voorsitter van Graan SA, het klem geplaas op die uitleef van die beginsels van die Grondwet en gepleit dat ras uit die landboudebat gehaal word sodat voedsel geproduseer kan word.
Op ’n afsonderlike byeenkoms het Dowry en Mike Malengena van die landbou-organisasie Asafa ’n samewerkingsooreenkoms onderteken met die oog op die samesmelting van die twee swart organisasies op 1 Oktober vanjaar.

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber