31.08.2012

Planne vir vraag-en-aanbodkomitee vorder

Die werkswyse van ’n komitee wat ’n maandelikse skatting van die vraag en aanbod van grane en oliesade sal publiseer, is amper gereed.

Na verwagting sal dié komitee tot groter prysstabiliteit en voedselsekerheid bydra, het dr. John Purchase, uitvoerende hoof van die Landboubesigheidskamer en raadslid van die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR), op ’n vergadering in Pretoria aan belanghebbendes gesê.

’n Behoefte aan só ’n komitee is vroeër vanjaar op die spits gedryf toe mielies verlede jaar in dieselfde tyd in- en uitgevoer is en daar gevolglik onsekerheid was of ’n voldoende voorraad mielies plaaslik beskikbaar sal wees.

“Die beoogde model is grootliks op die Amerikaanse departement van landbou se vraag-en-aanbodmodel geskoei,” sê Purchase.
Die komitee sal aanvullend tot die Oesskattingskomitee funk­sio­neer. Belanghebbendes het besluit dat dit wenslik sal wees dat die komitee se syfers, wat veral op in- en uitvoerinligting sal fokus, op dieselfde dag as die Oesskattingskomitee s’n bekend gestel sal word.
Die idee daaragter is dat dít die mark die minste sal ontwrig indien alle syfers gelyklopend bekend gemaak word.
Onsekerheid heers egter rondom die Mededingingskommissie se gevoel oor dié komitee. ’n Regsmening van die kommissie sal ingewin word sodra die finale dokumentasie ter tafel gelê kan word, sê Purchase.
Buiten dat die NLBR die inligtinginsamelingsrol sal vervul, sal nog ses mense in die komitee dien. Dit sluit in ’n verteenwoordiger van Sagis, twee van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en drie bedryfskundiges.

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber