31.08.2012

Landbou is dié sektor vir belegging

Die landbou is deur Agri SA en die Landboubesigheidskamer (Agbiz) as een van die land se voorrangsektore vir belegging beskryf.

Dié twee georganiseerde landbou-organisasies het landbou-finansieringsaangeleenthede met die vier groot handelsbanke in die land bespreek. Die gesprek is deur Agri SA en die Landboubesigheidskamer (Agbiz) gereël.

“Huidige marktoestande skep vertroue vir belegging in die landbou. Finansiële instellings be­skou die landbou as een van hul voorrangsektore vir belegging,” lui ’n verklaring. Albei die organisasies dui aan dat hulle met dié standpunt saamstem.

Die makro-ekonomiese omstandighede waarbinne die bedryf funksioneer, is tydens die gesprek bespreek, asook die relatief gunstige produksie- en marktoestande waarbinne die landbou handel dryf.

Dié gunstige omstandighede het die bedryf se winsgewendheid en bategroei die afgelope vyf jaar ondersteun.

Die druk waaronder sekere bedryfsvertakkinge en streke van die landbou verkeer, is ook bespreek. Dit was egter duidelik dat die oorhoofse finansiële posisie van die bedryf gunstig is.

“Dié organisasies en handelsbanke beskou die druk egter as uitsonderings wat nie die algemene optimisme in die bedryf se vooruitsigte demp nie.”
Verteenwoordigers van die bankgroepe het saamgestem dat hulle graag met boere oor sakeplanne op die kort en lang termyn wil gesels.
Verder het hulle aangedui dat finansiëring geredelik vir boere beskikbaar is, “insluitend vir grond wat aan restitusie-eise onderhewig is”.
Dit is egter duidelik gemaak dat dié geld aan die gewone nor-
me van terugbetaalvermoë en sekerheidstelling moet kan voldoen.
Agri SA en Agbiz sê die handhawing van billike markwaarde van grond bly ’n belangrike voorwaarde vir vertroue by finansiers en beleggers in die landbou.

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber