10.08.2012

NLBR gryp in met gewassesyfers

Belanghebbendes in die graan- en oliesaadbedryf sal teen volgende maand weet hoe die plaaslike vraag-en-aanbodsituasie vir dié bedrywe lyk.

’n Vraag-en-aanbodkomitee vir grane en oliesade is op 27 Julie in die lewe geroep. Die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR) sal in beheer van dié komitee wees wat uit onafhanklike kundiges en amptenare van die Departement van Landbou, Bosbou en Vissery sal bestaan.

Dit is die eerste keer sedert die ontbinding van die landboubeheerrade dat die Regering en die private sektor op dié manier saamwerk om volledige inligting oor die vraag-en-aanbodvlak van grane en oliesade te bekom en vroegtydig aan belanghebbendes oor te dra.

Belanghebbendes in die graan- en oliesaadbedryf sal teen volgende maand weet hoe die plaaslike vraag-en-aanbodsituasie vir dié bedrywe lyk.

’n Vraag-en-aanbodkomitee vir grane en oliesade is op 27 Julie in die lewe geroep. Die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR) sal in beheer van dié komitee wees wat uit onafhanklike kundiges en amptenare van die Departement van Landbou, Bosbou en Vissery sal bestaan.

Dit is die eerste keer sedert die ontbinding van die landboubeheerrade dat die Regering en die private sektor op dié manier saamwerk om volledige inligting oor die vraag-en-aanbodvlak van grane en oliesade te bekom en vroegtydig aan belanghebbendes oor te dra.

Gebrekkige markinligting het die afgelope paar jaar die graanbedryf al hoe onstabieler gemaak. Sake het vererger nadat talle bedryfsorganisasies lede (en gevolglik inligting) verloor het as gevolg van vrees oor vervolging deur die mededingingsowerhede.
Die kwessie is tot ’n punt gedryf toe mielies verlede jaar tegelykertyd in- en uitgevoer is.
Graan SA en die SA Vereniging vir Graan- en Oliesaadhandelaars (Sacota) het die bemarkingsraad daarna genader om ’n oplossing te vind dat dié probleem in die toekoms voorkom kan word.
Dr. John Purchase, uitvoerende hoof van die Landboubesigheidskamer (Agbiz) en raadslid van die NLBR, is as voorsitter verkies.
Hy sê die komitee sal beter markinligting kan verskaf wat tot groter marksekerheid sal lei. “Die afgelope paar jaar het dié bedrywe ernstige probleme gehad met gebrekkige inligting. Ons het byvoorbeeld tegelykertyd mielies in- en uitgevoer. Meer inligting sal hopelik help dat ons beter sal weet wat aangaan.”
“Dit is verblydend dat alle belanghebbendes dié idee steun. Dié soort komitee is standaardpraktyk in leierlande, soos Amerika.”
Mnr. Jannie de Villiers, hoofbestuurder van Graan SA, sê die komitee se stigting is veel beter as waarop die bedryf voor kon gehoop het. “Dit is baie goed dat die staat sy verantwoordelikheid besef en aanvaar. Dit is ook goeie nuus dat die belanghebbendes bereid is om hul inligting vrywillig te verskaf. Ons wou aanvanklik aansoek doen om ’n statutêre maatreël, maar nou is dit onnodig.”
Die NLBR beoog om die inligting vanaf September bekend te maak. Die inligting sal na verwagting maandeliks bekend gemaak word – sodra die Oesskattingskomitee en die SA Graaninligtingsdiens (Sagis) se maandelikse verslae bekend is.

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber