25.01.2013

Sektorale kode AgriSEB plafon kan verander

Die sektorale kode vir swart bemagtiging in die landbou (AgriSEB) is afgehandel en van krag, maar die plafon vir vrygestelde en kwalifiserende ondernemings kan moontlik nog verander.

Die AgriSEB-raamwerk is in 2004 van stapel gestuur. Die handves is ná ’n proses van konsultasie in Maart 2008 bekend gestel. ’n Raad is toe aangestel om onder meer die sektorale kodes vir AgriSEB op te stel en die toepassing van die handves te monitor. Een van die groot kwessies destyds was of ’n plafon ingestel moet word om sommige boere van die kode uit te sluit.

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het aangekondig dat die kode deur dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, goedgekeur is en dat dit sedert 28 Desember verlede jaar van krag is. Dit beteken die voorskrifte van die regulasies geld vir alle belanghebbendes wat in die landbou sake doen.
’n Onderneming met ’n jaarlikse omset van meer as R5 miljoen, maar minder as R35 miljoen, word as ’n kwalifiserende klein-onderneming (QSE) geklassifiseer. Ondernemings met ’n jaarlikse omset van minder as R5 miljoen word as vrygestelde mikro-ondernemings (EME’s) geklassifiseer. EME’s kry ’n aangenome erkenningsvlak van drie of vier. EME’s word egter aangemoedig om tot transformasie in die landbou by te dra.
Dr. John Purchase, uitvoerende direkteur van die landbousakekamer Agbiz, sê die kode is nou die verpligte regulasie waarvolgens getransformeer moet word.
Hy sê Agbiz meen die kode is billik. Daar is egter sekere dinge wat nog nie afgehandel is nie, soos die afsnypunte van die EME’s en die QSE’s. Die huidige afsnypunte vir die twee is onderskeidelik R5 miljoen en R35 miljoen. “Ons weet egter dat die wysigings op die generiese kode voorstel dat daardie afsnypunte tot onderskeidelik R10 miljoen (EME) en R50 miljoen (QSE) verhoog moet word.”


Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber