15.05.2015

Nuwe senior ekonoom by Agri SA

Me. Thabi Nkosi is die nuwe senior ekonoom by Agri SA in die plek van mnr. Dawie Maree, wat nou hoof van FNB se landbou-inligting en -bemarking is.
- Landbouweekblad 

WAAR KOM JOU BELANGSTELLING IN DIE LANDBOU VANDAAN?
Eerstens kom dit uit die erkenning van die potensiaal wat die landbou het om armoede te verlig en geleenthede aan arm gemeenskappe te bied. Tweedens is dit belangrik om te onthou dat die landbou nie by die plaashek eindig nie; ons oorlewing word daardeur bepaal. Daarom het ek nog altyd 'n natuurlike belangstelling in die landbou gehad.

HOEKOM HET JY AGRI SA GEKIES?
Agri SA het 'n uitstekende reputasie en 'n werksmag wat gerespekteer word. Ek glo die organisasie is in die ideale posisie om gunstige veranderings in die sektor te bring. Toe die geleentheid om vir Agri SA te werk hom voordoen, moes ek dit aangryp!

HOE SAL JOU VORIGE ERVARING BY DIE BFAP, DIE OUDITEUR-GENERAAL, AGBIZ, SANTAM AGRI, EN SASA JOU HELP?
Ek was gelukkig om blootstelling te kon he aan baie verskillende fasette van die landbou - van navorsing tot agribesigheid en kommoditeite. My ervaring in die openbare sektor het my begrip vir die proses van beleidmaking verbreed. Dit alles saam het my laat besef hoe die sektor se uitdagings en geleenthede inpas in die groter Suid- Afrikaanse prentjie. Ek wil dit benut vir insigte wat die sektor nader aan wen-wen-oplossings kan bring.

WAT IS NA JOU MENING DIE BELANGRIKSTE DOELWITTE IN DIE SEKTOR WAT NAGESTREEF BEHOORT TE WORD?
Die bevordering van voedselsekerheid in die Streek, die skepping van volhoubare werksgeleenthede en die ontwikkeling van die landelike ekonomie moet voorrangsake wees.

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber