01.06.2015

Stuur jou bootjie in die

Byna elke artikel oor grondhervorming begin met 'n aanhaling uit die mond van 'n belangrike rolspeler wat bevestig dat grondhervorming 'n belangrike politieke prioriteit is. Die artikels gaan dan voort om te verduidelik dat die vraag lankal nie meer is of grondhervorming moet plaasvind nie, maar eerder oor hoe dit gedoen moet word. Dus, hoe kan grondhervorming volhoubaar bestuur word sodat voedselsekerheid, die winsgewendheid van kommersiele boerderye en die reg op grondbesit in Suid-Afrika behoue bly en beskerm word?

Kommersiële boere en landboukundiges is dit eens dat finansierlng 'n noodsaaklike komponent van enige werkbare grondhervormingsplan moet wees. Daar is ooreenstemming dat die privaatsektor en die regering in hierdie verband moet saamwerk, en dat grondhervormingsprojekte op 'n kommersiéle basls hanteer moet word.  Op versoek van die Nasionale Beplanningskommissie het 'n taakspan wat deur Agbiz en die Bankvereniging van Suid-Afrika (Basa) gestig is, 'n voorstel uiteengesit vir 'n meganisme van kommersiele finansiering vir grondhervorming. Lees meer

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber