30.09.2015

Beleggingsklimaat by AMT-vooruitskouing ondersoek

Uitdagings en geleenthede in die landbou-beleggingsomgewing was onder die onderwerpe wat by vanjaar se AMT Suid-Afrikaanse Agrivooruitskouingskonferensie onder die loep gekom het. Lindie Stroebel, bestuurder van agribesigheidsintelligensie by Agbiz het in haar aanbieding verwys na faktore wat teen Suid-Afrika tel en die landbou-beleggingsomgewing striem.
- Veeplaas 

Dit blyk onder meer dat Suid-Afrika se mededingendheidsvlakke afneem en verwikkelinge op politieke, ekonomiese en arbeidsvlak beleidsonsekerheid veroorsaak en negatief op beleggingsmoontlikhede inwerk. Lae ekonomiese groei binne ’n omgewing wat nie noodwendig gunstige toestande skep vir ekonomiese vooruitgang nie, is ook as ’n knelpunt uitgewys. Die hoë koste-faktor om ’n onderneming in Suid-Afrika te bedryf, belemmer ook die beleggingsomgewing. Lindie het die groei in markte as ’n positiewe punt in Suid-Afrika uitgewys.

Geleenthede en uitdagings in Afrika is ook deur die sprekers beredeneer. Volgens dr Theo de Jager, president van die Pan African Farmers’ Association (PAFO) en die Suider-Afrikaanse Konfederasie van Landbou-unies (SACAU), is Suid-Afrika se boere self die grootste beleggers in die plaaslike landbou sowel as in landbou in Afrikalande.

Hy sê landbou in Afrika bied diverse en onbeperkte landbougeleenthede, maar dit beteken nie dat dit maklik is om in Afrika besigheid te doen nie. Risiko’s moet ondersoek word en beplanning moet deeglik gedoen word om verantwoordelike beleggings in Afrika te maak.

Afrika se natuurlike hulpbronne soos bewerkbare grond en die beskikbaarheid van grondwater bied verskeie geleenthede vir landbou. Die drywer van produksie in Afrika is geadministreerde koste, wat beteken Afrika is ’n aantreklike opsie vir landbou omdat dit onder meer ’n laer-koste produksie-omgewing vir boere kan beteken.

– Marti Kirstein

http://veeplaas.co.za/index.php/beleggingsklimaat-by-amt-vooruitskouing-ondersoek/

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber