06.05.2011

Staat besef dalk nou eers wat landbou hehels

Dit is duidelik in die landboubegroting dat sterker vennootskappe tussen die staat en die private sektor sal verseker dat die landbou tot sy reg kan kom.

Dit is duidelik in die landboubegroting dat sterker vennootskappe tussen die staat en die private sektor sal verseker dat die landbou tot sy reg kan kom. To download this article, click here.

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber